Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево

30.07.2021 - 30.09.2021 Доцент

Добруджанският земеделски институт – Генерал Тошево, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент...

Прегледай

Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“–Садово

30.07.2021 - 30.09.2021 Доцент

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“–Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъж...

Прегледай

Институт по криобиология и хранителни технологии – София

28.05.2021 - 28.07.2021 Доцент

Институтът по криобиология и хранителни технологии – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност ...

Прегледай

Институт по лозарство и винарство – Плевен

09.04.2021 - 09.06.2021 Доцент

Институтът по лозарство и винар­ство – Плевен, към Селскостопанската акаде­мия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доце...

Прегледай

Агробиоинстит – София

15.01.2021 - 16.03.2021 Доцент

Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образова...

Прегледай

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

08.01.2021 - 08.03.2021 Доцент

Институтът по планинско животновъд­ство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната дл...

Прегледай

Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково

03.11.2020 - 03.01.2021 Доцент

Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с.Марково, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент...

Прегледай

Институт по тютюна и тютюневите изделия - с. Марково

19.06.2020 - 19.08.2020 Доцент

Институтът по тютюна и тютюневите изделия – с. Марково, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заема­не на академична длъжност...

Прегледай