Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково

03.11.2020 - 03.01.2021 Доцент

Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с.Марково, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент...

Прегледай

Институт по тютюна и тютюневите изделия - с. Марково

19.06.2020 - 19.08.2020 Доцент

Институтът по тютюна и тютюневите изделия – с. Марково, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заема­не на академична длъжност...

Прегледай

Агробиоинститут – София

14.03.2020 - 14.05.2020 Доцент

Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образовани...

Прегледай

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ - София

17.01.2020 - 17.03.2020 Доцент

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва: доцент по професионално...

Прегледай

Институт по фуражните култури – Плевен

10.12.2019 - 10.02.2020 Доцент

Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професион...

Прегледай

Институт по розата и етеричномаслените култури – Казанлък

11.10.2019 - 11.12.2019 Доцент

Институтът по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за следните академични длъжности...

Прегледай

Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково

04.06.2019 - 04.08.2019 Доцент

Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцен...

Прегледай

Институт по царевицата – Кнежа

21.05.2019 - 21.07.2019 Доцент

Институтът по царевицата – Кнежа, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, ...

Прегледай