Последни новини


27.03.2023

Научният колектив постига добив от 712 кг/дка, с което „Савелия“ се изравнява със зимните сортове и показва висока устойчивост на абиотичните факториНов сорт ечемик пролетен фуражен с името „Савелия“ представиха учените от Институт по земеделие – Ка...

Прочети
24.03.2023

Със заповед № РД 12-2/15.03.2023 г. Министърът на земеделието утвърди признаването и вписването в Официалната сортова листа на РБ на три нови хибрида на Институт по царевицата гр. Кнежа на Селскостопанска академия:Кн 576 с автор ас. Красимир Павловск...

Прочети
23.03.2023

Институт по зеленчукови култури "Марица" - Пловдив участва в Конкурса за иновации на Международното селскостопанско изложение АГРА в града под тепетата. Там проф. д-р Даниела Ганева, директор на Институт по зеленчукови култури "Марица" - Пловдив, раз...

Прочети
22.03.2023

Учените очертаха основните предизвикателства, свързани с променящите се климатични и агрометеорологични условия в страната и селекционни решения за преодоляването имУчени показват как се прави земеделие в условията на променящ се климат. Тази и други...

Прочети
22.03.2023

На 21 март 2023 г. от 10.00 часа в Гранд хотел Милениум, зала Нютън се проведе кръгла маса на тема „Инициативата БИОИЙСТ - двигател за напредъка на биоикономиката на България”, организирана от Селскостопанска академия. Правителствената Инициатива Б...

Прочети
21.03.2023

Директорът на Агробиоинститут проф. Иван Атанасов представи възможностите за преработка в духа на кръговата икономикаНачин да се намали използването на опаковки с цел опазване на околната среда, също така да се намали и разхищението в процеса на прои...

Прочети
20.03.2023

На 6 и 7 март CREA Agriculture and Environment, координаторът на проекта ARACNE („Застъпване на ролята на коприненото изкуство и културното наследство в национален и европейски мащаб“), осъществи официално неговия старт. Началната среща се проведе в ...

Прочети
17.03.2023

Почвеното качество и продуктивност са все по-важни елементи в наши дни Биовъглен - за почвено качество и продуктивност – темата се разработва повече от 10 години в Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” – Со...

Прочети
17.03.2023

Повишените производствени разходи, които се допълват и с натиска за смъкване на изкупните цени на млякото са предизвикателствата пред млечния сектор, които държат на критични равнища рентабилността му, става ясно от анализа за февруари на Центъра за ...

Прочети
16.03.2023

Първи визита направиха учени от ИРГР през ноември 2022 г. Учени от Съвета за научни изследвания в областта на земеделието (ARC) – Република Южна Африка пристигат на посещение у нас в края на май. Планирана е мобилност на д-р Дийн Оелофсе от ARC в Ин...

Прочети

Контактна информация

1373 ул. "Суходолска" № 30 София

+359 2 812 75 05

ssa@agriacad.bg

Социални мрежи

Изпрати запитване