Последни новини


28.07.2021

Най-новият сорт обикновена зимна пшеница „Сашец“ е съвместна разработка на екип учени от Института по растителни и генетични ресурси (ИРГР) - Садово и Института по полски култури (ИПК) в Чирпан, с водещи селекционери доц. д-р Златина Ур и проф. д-р В...

Прочети
27.07.2021

Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” (ИПАЗР) към Селскостопанска академия (ССА) е национален център за научна, приложна и обслужваща дейност в областта на почвознанието, хидромелиорациите, механизацията н...

Прочети
26.07.2021

Заместник-директорът на Института по земеделие в Кюстендил доц. Димитър Сотиров е доволен от реколтата от череши тази година.Реколтата е отлична, плодовете са здрави, без напуквания, въпреки че количествата са със средните за нивото страната от 500 к...

Прочети
23.07.2021

Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“ в периода 26 юли – 30 септември, 2021 година.Съгласно Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128 между ССА и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за финанси...

Прочети
22.07.2021

„Към момента състоянието на слънчогледа е много добро с оглед на валежите, които паднаха по време на вегетацията. Наблюдава се малко закъснение на цъфтежа, но то е в резултат на студеното време и обилните валежи през пролетта”, сподели за Добрич онла...

Прочети
20.07.2021

На двудневен семинар в община Своге, с. Заселе /15.07 – 16.07.21 г./, учените – партньори от три организации, по Проекта “Агроринг” / „Социално-икономическа ефективност от използване на утайките от ПСОВ в селското стопанство“/, обсъдиха изпълнените д...

Прочети
19.07.2021

В периода 14-16 юли 2021 г. в град Хисаря се проведе работна среща по проект "Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие" ПОЗЕСИН с участието на учени от трите организации, изпълняващи дейностите по си...

Прочети
16.07.2021

В рамките на Работна среща (23-26 юни 2021 г. в Кюстендил) по Компонент 1 „Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи” на Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ (ННП – Храни), гл....

Прочети

Контактна информация

1373 ул. "Суходолска" № 30 София

+359 2 812 75 05

ssa@agriacad.bg

Социални мрежи

Изпрати запитване