Научните центрове осъществяват научно-приложни изследвания, иновативна и консултантска дейности в областта на аграрния сектор и храните

img Име: НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО БУБАРСТВО (НЦБ) ВРАЦА

Адрес: 3000 Враца, ул. „Мито Орозов“ 24

Телефон: +3599264222

Прегледай
img Име: НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ (НЦЗ) ТЪРГОВИЩЕ

Адрес: 7700 Търговище ул. „Кюстенджа” 91, п. к. 49

Телефон: +35960163518

Прегледай
img Име: НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ (НЦЗ) СРЕДЕЦ

Адрес: пл. „България” 1, 8300 Средец

Телефон: +35955517793

Прегледай
img Име: НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ (НЦЖЗ) СМОЛЯН

Адрес: 4700 Смолян, ул. „Невястата”35

Телефон: +35930163501

Прегледай