program

ННП-ХРАНИ

Дата: 01.04.2019

Фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на адаптирани съвременни модели и технологии за производство на...

program

ННП-ОКОЛНА СРЕДА

Дата: 01.04.2019

Осигуряване на устойчива, благоприятна и по-безопасна среда на живот за населението на Република България

program

ННП-РЕПРОБИОТЕХ

Дата: 02.10.2019

Осигуряване на здравословна животинска храна. Повишаване обема и качеството на животинската продукция, както и ефективно...

program

ННП-ИНТЕЛИГЕНТНО–РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Дата: 13.09.2021

Провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на модели за роботизирани технологии, дигитални м...

program

ННП-ИНТЕЛИГЕНТНО–ЖИВОТНОВЪДСТВО

Дата: 20.09.2021

Основната цел на научната програма е провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за предоставяне на животн...

program

НП „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2”

Дата: 20.07.2022

Целта на НПМУПД-2 е привличане и задържане на талантливи млади хора за научноизследователска работа и въвеждане на подкр...