program

ННП-ХРАНИ

Дата: 01.04.2019

Фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на адаптирани съвременни модели и технологии за производство на...

program

ННП-ОКОЛНА СРЕДА

Дата: 01.04.2019

Осигуряване на устойчива, благоприятна и по-безопасна среда на живот за населението на Република България

program

ННП-РЕПРОБИОТЕХ

Дата: 02.10.2019

Осигуряване на здравословна животинска храна. Повишаване обема и качеството на животинската продукция, както и ефективно...