По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 13 – 17 май 2024 година, ас. д-р Андрей Минчев от Институт по аграрна икономика – София осъществи мобилност с цел обучение в Международен университет на Каталуния, Барселона, Испания.Д-р Минчев...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 06 – 10 май 2024 година, ас. Цветина Папаркова от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – София осъществи мобилност с цел обучение в Институт по почво...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 22 – 26 април 2024 година, доц. д-р Татяна Йончева от Институт по Лозарство и Винарство – Плевен осъществи мобилност с цел обучение в Катедра „Генетика и биоинженерство“ към Инженерния факулте...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 15 – 19 април 2024 година, гл. ас. д-р Теодора Янева от Институт по консервиране и качество на храните - Пловдив осъществи мобилност с цел обучение във Факултета по Селскостопански Науки и Хран...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 22 – 26 април 2024 година, проф. д-р Боряна Стефанова от Институт по планинско животновъдство и земеделие Троян осъществи мобилност с цел обучение в Университет „Йосип Юрай Щросмайер”, Осийек, ...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 22 – 26 април 2024 година, ас. Радена Ненова и доц. д-р Станимир Енчев от Земеделски институт - Шумен осъществиха мобилност с цел обучение в Университет „Йосип Юрай Щросмайер”, Осийек, Хърватия...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 22 – 26 април 2024 година, гл. ас. д-р Красимира Танева, гл. ас. д-р Спасимира Недялкова и доц. д-р Рангел Драгов от Институт по полски култури – Чирпан осъществиха мобилност с цел обучение във...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 08 – 12 април 2024 година, ас. Севдалина Нинова от Институт по фуражни култури – Плевен осъществи мобилност с цел обучение в Институт по полски и зеленчукови култури, гр. Нови Сад, Република Сър...

Прочети