По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 02 - 06 октомври 2020 година доц. д-р Геновева Стайкова, доц. д-р Станимир Енчев и д-р Радена Ненова от Земеделски институт - Шумен осъществиха мобилност с цел преподаване в Университет "Св. Климент ...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 26-30 ноември 2020 г. доц. д-р Веселин Дочев от Земеделски институт - Шумен осъществи мобилност с цел преподаване в Университет "Св. Климент Охридски", гр. Битоля, Република Северна МакедонияПо вре...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 19-23 октомври 2020 асистент Цветелина Добрева от Институт по земеделие - Карнобат осъществи мобилност с цел обучение в Тракийски университет, гр. Одрин, ТурцияПо време на обучението си ас. Добрева се...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 19-24 октомври 2020 година проф. д-р Иван Пачев и проф. д-р Мирослав Иванов от Институт по лозарство и винарство - Плевен осъществиха мобилност с цел обучение в Земеделски институт, гр. Скопие, Репуб...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 14-18.09.2020 г доц. д-р Емил Василев от Институт по царевицата - Кнежа осъществи мобилност с цел обучение в Тракийски университет – Одрин.По време на мобилността българският учен се запозна с дейност...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 14-18.09.2020 г доц. д-р Валентин Косев от ИФК - Плевен осъществи мобилност с цел обучение в Тракийски университет – Одрин.По време на мобилността българският учен беше приет от ръководителя на Катедр...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 05 - 09 октомври 2020 година доц. д-р Тодорка Тонева и доц. д-р Маргарит Илиев от Институт по земеделие - Карнобат осъществиха мобилност с цел преподаване в Изследователския център по растителна селек...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 20-24.07.2020 година д-р Божидар Кьосев, гл. ас. д-р Евгения Вълчинова и доц. д-р Гергана Дешева от ИРГР – Садово, осъществиха мобилност с цел обучение в Агрономически факултет на Университета в гр. З...

Прочети