По Договор № 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 01.10.2022 - 31.03.2023 ас. Цветелина Тодорова от Институт по животновъдни науки - Костинброд осъществи мобилност с цел практика на докторанти в Национален институт за селскостопански и хранителни ...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 05 – 09 декември 2022 година, проф. д-р Диян Георгиев от Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян осъществи мобилност с цел обучение в Университет „Св. св. Кирил и Методий“, Факултет з...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 13 – 17 септември 2022 година, гл. ас. д-р Георги Георгиев, ас. Иван Иванов и агр. Пламен Петров от Добруджански земеделски институт- гр. Генерал Тошево осъществиха мобилност с цел обучение в Универси...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 12 – 16 септември 2022 година, проф. д-р Цветелина Стоилова от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ - Садово осъществи мобилност с цел обучение в Аграрен университет, Атина, Гърция.Про...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 27 юни – 01 юли 2022 година, гл. ас. д-р Илиана Лазова-Борисова от Институт по криобиология и хранителни технологии - София осъществи мобилност с цел обучение във Факултет по хранителни технологии и х...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 23 – 27 май 2022 година, доц. д-р Гергана Дешева, гл. ас. д-р Божидар Кьосев и гл. ас. д-р Евгения Вълчинова от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ - Садово осъществиха мобилност с це...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 27 септември – 01 октомври 2021 година, гл. ас. д-р Николай Нейков от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ - Садово осъществи мобилност с цел обучение в Център по аграрни изследвания, ...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 28 март – 01 април 2022 година, трима учени от Институт по фуражните култури – Плевен осъществиха мобилност в Университет „Св. Кирил и Методий“, Институт по животновъдство, Скопие, Република Северна М...

Прочети