По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 18 – 22 юли 2022 година, гл.ас. д-р Любомир Иванов и ас. Галин Гинчев от Институт по земеделие и семезнание (ИЗС) „Образцов чифлик“ - Русе осъществиха мобилност с цел обучение в Тракийски земеделски на...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 13 – 19 юли 2022 година, гл.ас. д-р Теодора Михова-Чавдарова от Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян осъществи мобилност с цел обучение в Агробиологическия факултет на Университет „...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 04– 08 юли 2022 година,доц. д-р Илияна Кришкова и ас. д-р Моника Кабаджова от Институт по земеделие – Кюстендил осъществиха мобилност с цел обучение в Институт по аграрна икономика – Национален изследо...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 04– 08 юли 2022 година, проф. дсн Живко Кръстанов и доц. д-р Теодора Ангелова от Земеделски институт- Стара Загора осъществиха мобилност с цел преподаване в Институт по животновъдство, Скопие, Републик...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 27 юни– 01 юли 2022 година, доц. д-р Маргарит Илиев и доц. д-р Тодорка Савова от Институт по земеделие – Карнобат осъществиха мобилност с цел преподаване в Тракийски университет, гр. Одрин, Република Т...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 27 юни – 01 юли 2022 година, гл.ас. д-р Евгений Димитров, ас. Теодора Ангелова и доц. д-р Златина Ур от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” - гр. Садово и гл.ас. д-р Рангел Драгов от И...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 20– 24 юни 2022 година, проф. д-р Вилиана Василева от Институт по фуражните култури – Плевен и доц. д-р Емил Василев от Институт по царевицата - Кнежа осъществиха мобилност с цел преподаване в Земеделс...

Прочети

По Договор № 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 04– 08 април 2022 година, доц. д-р Ивайла Динчева и доц. д-р Илиян Баджаков от Агробиоинститут - София осъществиха мобилност с цел обучение в Норвежки институт по биоикономически изследвания (NIBIO), ...

Прочети