По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 21 – 25 ноември 2022 година, доц. д-р Дида Исерлийска от Институт по консервиране и качество на храните-Пловдив осъществи мобилност с цел обучение в Институт по растениевъдство към Университет з...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 07 – 11 ноември 2022 година, инж. Емил Димитров от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“- София осъществи мобилност с цел обучение в Технически универс...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 24 – 28 октомври 2022 година, ас. Анна Рачова и доц. д-р инж. Юрий Енакиев от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“- София осъществиха мобилност с цел ...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 17 – 21 ноември 2022 година, гл. ас. д-р инж. Илиана Лазова-Борисова от Институт по криобиология и хранителни технологии - София осъществи мобилност с цел обучение в Кипърски технологичен униве...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 07 – 11 ноември 2022 година, проф. д-р Магдалена Облакова и гл. ас. д-р Георги Калайджиев от Земеделски институт – Стара Загора осъществиха мобилност с цел преподаване в Университет „18 март Чан...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 07 – 11 ноември 2022 година, доц. д-р Павлина Христакиева и Галина Динчева от Земеделски институт – Стара Загора осъществиха мобилност с цел обучение в Университет Балъкесир, Република Турция.В ...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 31 октомври – 04 ноември 2022 година, ас. Петър Николов от Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ - Русе осъществи мобилност с цел обучение в Университет по агрономически науки и в...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 26– 29 октомври 2022, проф. д-р Даниела Ганева и проф. д-р Галина Певичарова от Институт по зеленчукови култури (ИЗК) „Марица” –Пловдив осъществиха мобилност с цел обучение в Западнопомерански т...

Прочети