По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 20 – 24 юни 2023 година, проф. д-р Цветан Кикиндонов и гл. ас. д-р Ахмед Мехмед от Земеделски институт - Шумен осъществиха мобилност с цел обучение в Университет ЕГЕ, Измир, Република Турция.На...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 15 – 19 май 2023 година, проф. д-р Вилиана Василева и доц. д-р Емил Василев от Институт по царевицата - Кнежа осъществиха мобилност с цел обучение в Институт по полски и зеленчукови култури, Но...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 08 – 12 май 2023 година, доц. д-р инж. Димитър Димитров от Институт по лозарство и винарство – Плевен осъществи мобилност с цел обучение в Университет „Исмаил Кемали“, Факултет по технически и ...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 12 – 16 юни 2023 година, гл. ас. д-р Мария Тодорова от Институт по животновъдни науки – Костинброд осъществи мобилност с цел обучение в Университет „Св. Св. Кирил и Методи“, Институт по животно...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 29 май – 02 юни 2023 година, гл. ас. д-р инж. Мария Събева от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово осъществи мобилност с цел обучение в Национален институт за аграрни и...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 22 – 26 май 2023 година, доц. д-р Ирена Голубинова и доц. д-р Плавен Маринов-Серафимов от Институт по фуражните култури – Плевен осъществиха мобилност с цел обучение в Институт по полски и зел...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 05 – 09 юни 2023 година, д-р Елица Атанасова, Директор на Опитна станция по земеделие в Източни Родопи осъществи мобилност с цел обучение в Центъра Мас Бове до Тарагона към Института за научни...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 22 – 26 май 2023 година, доц. д-р Николай Генов от Институт по лозарство и винарство – Плевен осъществи мобилност с цел обучение в Център по изследвания в лозарството (CREA-VE), Конеляно, Итал...

Прочети