По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 27 ноември – 01 декември 2023 година, д-р Боряна Козарева и д-р Живко Дучев от Централна администрация на Селскостопанска академия (ССА) осъществиха мобилност с цел обучение в Институт Юлиус Ку...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 27 ноември – 01 декември 2023 година, доц. д-р Емил Василев и проф. д-р Вилиана Василева от Институт по царевицата - Кнежа осъществиха мобилност с цел обучение в Неаполски университет „Федерико ...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 22 – 26 ноември 2023 година, доц. д-р Татяна Иванова, доц. д-р Йорданка Йорданова и доц. д-р Пенчо Пенчев от Земеделски институт – Шумен осъществиха мобилност с цел обучение във Ветеринарен факу...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 20 – 24 ноември 2023 година, доц. д-р Иван Боевски и доц. д-р Ангел Саров от Институт по аграрна икономика - София осъществиха мобилност с цел обучение в Хумболдт Университет Берлин, Германия ....

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 13 – 17 ноември 2023 година, ас. Петър Николов, гл. ас. д-р Евгения Жекова и ас. Галин Гинчев от Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ - Русе осъществиха мобилност с цел обучение ...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 13 – 17 ноември 2023 година, доц. д-р Наталия Петровска, доц. д-р Мима Илчовска и доц. д-р Валентина Вълкова от Институт по царевицата – Кнежа, заедно с Динка Костова от Централна администрация...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 20 – 24 ноември 2023 година, проф. д-р Виолета Божанова, проф. д-р Елена Тодоровска, Нина Йолова и инж. Мария Юнакова от Централна администрация на Селскостопанската академия осъществиха мобил...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 06 – 10 ноември 2023 година, Цветелина Добрева от Институт по земеделие – карнобат осъществи мобилност с цел обучение във Факултет по агробиотехнологически науки към Университет „Йосип Юрай Щр...

Прочети