По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 25 – 29 септември 2023 година, гл. ас. д-р Милена Митова от ИПАЗР „Никола Пушкаров“ - София осъществи мобилност с цел обучение в Университет Яманаши, Кофу, Япония.По време на мобилността беше п...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 25 – 29 септември 2023 година, гл. ас. д-р София Петрова от ИРГР „Константин Малков“-Садово осъществи мобилност с цел обучение в Генетична банка за растителни генетични ресурси „Mihai Cristea“,...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 25 – 29 септември 2023 година, ас. Цветина Папаркова от ИПАЗР „Никола Пушкаров“ - София осъществи мобилност с цел обучение в Институт по агрофизика към Полска академия на науките, Люблин, Полша....

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 18 – 22 септември 2023 година, Станислава Статева и Красимира Павлова от ИРГР „Константин Малков“-Садово осъществиха мобилност с цел обучение в Лайбниц Институт по растителна генетика и изследв...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 18 – 22 септември 2023 година, доц. д-р Мирослав Симеонов от Земеделски институт – Стара Загора осъществи мобилност с цел обучение в Институт по животновъдни науки към университет „Св. св. Кирил...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 12 – 16 септември 2023 година, гл. ас. д-р Янина Арнаудова от Институт по зеленчукови култури „Марица“ - Пловдив осъществи мобилност с цел обучение в Институт по аграрни науки, Валенсия, Испания...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 11 – 15 септември 2023 година, Невин Марям и Иво Турфандов от Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ - Русе осъществиха мобилност с цел обучение в Университет ЕГЕ, Измир, Република...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 04 – 08 септември 2023 година, гл. ас. д-р Маргарита Колева и гл. ас. д-р Тошка Попова от Институт по земеделие - Карнобат осъществиха мобилност с цел обучение в Институт по полски и зеленчуков...

Прочети