По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 08 – 12 август 2022 година, доц. д-р Галина Дякова, ас. д-р Илиана Иванова, ас. Гергана Иванова-Ковачева и ас. Ралица Минчева от Институт по земеделие и семезнание (ИЗС) „Образцов чифлик“- Русе осъщест...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 05– 09 септември 2022, доц. д-р Николая Велчева от Институт по растителни генетични ресурси ,,К. Малков” – гр. Садово осъществи мобилност с цел преподаване в Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. ...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 18 – 22 юли 2022 година, гл.ас. д-р Любомир Иванов и ас. Галин Гинчев от Институт по земеделие и семезнание (ИЗС) „Образцов чифлик“ - Русе осъществиха мобилност с цел обучение в Тракийски земеделски на...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 13 – 19 юли 2022 година, гл.ас. д-р Теодора Михова-Чавдарова от Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян осъществи мобилност с цел обучение в Агробиологическия факултет на Университет „...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 04– 08 юли 2022 година,доц. д-р Илияна Кришкова и ас. д-р Моника Кабаджова от Институт по земеделие – Кюстендил осъществиха мобилност с цел обучение в Институт по аграрна икономика – Национален изследо...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 04– 08 юли 2022 година, проф. дсн Живко Кръстанов и доц. д-р Теодора Ангелова от Земеделски институт- Стара Загора осъществиха мобилност с цел преподаване в Институт по животновъдство, Скопие, Републик...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 27 юни– 01 юли 2022 година, доц. д-р Маргарит Илиев и доц. д-р Тодорка Савова от Институт по земеделие – Карнобат осъществиха мобилност с цел преподаване в Тракийски университет, гр. Одрин, Република Т...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 27 юни – 01 юли 2022 година, гл.ас. д-р Евгений Димитров, ас. Теодора Ангелова и доц. д-р Златина Ур от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” - гр. Садово и гл.ас. д-р Рангел Драгов от И...

Прочети