По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 04 – 08 септември 2023 година, гл. ас. д-р Маргарита Колева и гл. ас. д-р Тошка Попова от Институт по земеделие - Карнобат осъществиха мобилност с цел обучение в Институт по полски и зеленчуков...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 21 – 25 август 2023 година, Керанка Жечева и Верка Алексиева от Добруджански Земеделски Институт - Генерал Тошево осъществиха мобилност с цел обучение в Тракийски университет, Одрин, Република ...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 14 – 18 август 2023 година, доц. д-р Мариета Нешева от Институт по овощарство – Пловдив осъществи мобилност с цел обучение във Факултет по агрономство, гр. Чачак, Сърбия към Университета в Краг...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 24 – 28 юли 2023 година, гл. ас. д-р Ина Стойчева от Институт по фуражните науки – Плевен осъществи мобилност с цел обучение в Национален институт по животновъдство и хранене, Балотещи, Румъния...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 10 – 14 юли 2023 година, проф. д-р инж. Теодора Попова от Институт по животновъдни науки – Костинброд и доц. д-р Красимир Димов от Институт по криобиология и хранителни технологии осъществиха ...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 03 – 07 юли 2023 година, доц. д-р Ваня Иванова от Добруджански Земеделски Институт - Генерал Тошево осъществи мобилност с цел обучение в Университета за природни ресурси и науки за живота – Вие...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 10 – 14 юли 2023 година, гл. ас. д-р Петър Маринов и гл. ас. д-р Даниела Цвяткова от Институт по аграрна икономика - София осъществиха мобилност с цел обучение в Институт по икономика на селск...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 03 – 07 юли 2023 година, доц. д-р Катя Узунджалиева и доц. д-р Веселина Машева от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово заедно с д-р Янка Иванова-Михайлова от ЦА-ССА осъ...

Прочети