По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 07 – 11 ноември 2022 година, проф. д-р Магдалена Облакова и гл. ас. д-р Георги Калайджиев от Земеделски институт – Стара Загора осъществиха мобилност с цел преподаване в Университет „18 март Чан...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 07 – 11 ноември 2022 година, доц. д-р Павлина Христакиева и Галина Динчева от Земеделски институт – Стара Загора осъществиха мобилност с цел обучение в Университет Балъкесир, Република Турция.В ...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 31 октомври – 04 ноември 2022 година, ас. Петър Николов от Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ - Русе осъществи мобилност с цел обучение в Университет по агрономически науки и в...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 26– 29 октомври 2022, проф. д-р Даниела Ганева и проф. д-р Галина Певичарова от Институт по зеленчукови култури (ИЗК) „Марица” –Пловдив осъществиха мобилност с цел обучение в Западнопомерански т...

Прочети

По Договор № 2020-1-BG01-KA103-078128, в периода 24– 28 октомври 2022, проф. д-р Цветелина Стоилова от Институт по растителни генетични ресурси ,,К. Малков” – гр. Садово осъществи мобилност с цел преподаване в Западнопомерански технологичен университ...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 24 – 28 октомври 2022 година, гл. ас. д-р Евгения Жекова и ас. Галин Гинчев от Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ - Русе осъществиха мобилност с цел обучение в Университет по ...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 19-23 октомври 2022 година, доц. д-р Наталия Петровска и доц. д-р Валентина Вълкова от Институт по царевицата– Кнежа осъществиха мобилност с цел обучение в Университет „18 март Чанаккале”, Репуб...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 19-23 октомври 2022 година, доц. д-р Мима Илчовска от Институт по царевицата– Кнежа осъществи мобилност с цел обучение в Университет „18 март Чанаккале”, Република Турция.Д-р Илчовска запозна съ...

Прочети