23.06.2021

Заместник-председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Виолета Божанова участва на форума с презентация на тема „Изследвания и иновативни решения за интелигентно земеделие в Селскостопанска академия – България“.Конференцията е организирана на ...

Прочети
22.06.2021

В периода 23-26 юни Селскостопанска академия ще проведе среща на екипите от учени и експерти от структурните й звена, ангажирани с изпълнението на Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ (ННП-Храни...

Прочети
22.06.2021

„Добри практики при провеждане на растителнозащитни мероприятия при костилкови овощни култури“е темата на информационен семинар с демонстрационна част, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Габрово) и ...

Прочети
21.06.2021

25, 26 и 27.06.2021 г. – ПЛОЩАД „ВЕЛБЪЖД"• Базар на кюстендилски череши • Изложение на занаятчии и производители25 ЮНИ20:00 ч. - Празничен концерт, с участието на Свет Радославов и Дара26 ЮНИ10:00 - 16:00 ч. - Художествено изложение на чере...

Прочети
17.06.2021

След успешна публична защита на дисертационен труд на тема „Методика за бонитировка и категоризация на земеделските земи с рекултивирани почви в България“, състояла се на 14 юни т.г., проф. д-р инж. Мартин Банов вече притежава научната степен „Доктор...

Прочети
16.06.2021

Проектът BIOEASTsUP Ви кани да станете член на BIOEAST/БИОИЙСТ платформа на заинтересованите страни. Платформата предоставя възможност за сътрудничество и работа в мрежа между регионалните заинтересовани страни и институции в различни области на биои...

Прочети
14.06.2021

Единствената у нас независима акредитирана лаборатория за анализ на основни компоненти в тютюна и тютюневия дим в България в Института по тютюна и тютюневите изделия (ИТТИ) респектира с отговорните функции и значение на научното звено в пловдивското ...

Прочети