07.12.2021

Световен ден на почвите се състои всяка година на 5 декември като средство да се привлече внимание върху важността на доброто състояние на почвите и да се насочват усилия за устойчивото управление на почвените ресурси. Създаването на този ден е по пр...

Прочети
06.12.2021

В следващите месеци с най-голям потенциал за нарастване са цените на пшеницата и ечемика, като има място тяхното увеличение да достигне до 25%, прогнозира в месечния си бюлетин за ноември Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (СА...

Прочети
03.12.2021

Сeлскостопанска академия традиционно стои зад идеята, че „Без машини няма земеделие”. Това я прави и един от съмишлениците и организаторите на конкурса Отличие „Принос в механизацията на земеделието”, който се организира съвместно за осма поредна го...

Прочети
01.12.2021

За девета поредна година Fibank (Първа инвестиционна банка) застава зад благотворителна кауза, посредством своя луксозен календар за предстоящата 2022-а година. В последния ден на ноември той бе представен пред отбрана публика в литературен клуб „Пер...

Прочети
30.11.2021

Проект BIOEASTsUP организира онлайн дискусия, фокусирана върху добри практики за трансфер на технологии в областта на биоикономиката. Целата на мероприятието е популяризирането на био-базирани иновативни решения, а също така подобряване на връзката ...

Прочети
29.11.2021

Ако искате да отглеждате лешник, „на пазара за посадъчен материал може да намерите сортовете Ран Трапезундски,Бадемовиден, Римскии Али Баба“, сочат експертните съвети на доц. д-р Антоний Стоев от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на ра...

Прочети
26.11.2021

Доц. д-р Анна Добрева от Институт по розата и етеричномаслените култури – Казанлък и гл. ас. д-р инж. Мария Събева от Институт за растителни генетични ресурси – гр. Садово, като представители на двете научни звена на Селскостопанска академия, взеха у...

Прочети
25.11.2021

Дирекция „Наука, образование и иновации” към Централното управление на Селскостопанска академия информира учените и експертите от структурните звена на Академията, че на 17 ноември Европейската комисия (ЕК) публикува нова стратегия за почвите.Новата ...

Прочети