15.01.2021

IN MEMORIAM Напусна ни доц. д-р Иван Салджиев – ерудиран учен, изследовател и успешен ръководител.На 15.01.2021 г. на 69 години почина доц. д-р Иван Салджиев - ерудиран учен, изследовател и успешен ръководител.Иван Салджиев е роден в гр. Чирпан през ...

Прочети
18.12.2020

На 17 декември 2020 година Селскостопанска академия организира виртуална кръгла маса на тема „Стратегически изследвания и иновации в биоикономиката на България: възможности и предизвикателства”. Срещата бе част от Инициативата БИОИЙСТ и проект „Засил...

Прочети
18.12.2020

Алтернативни, биологични методи за борба с основните неприятели по костилковите овощни видове представи на 15 декември т.г. проф. д-р Христина Кутинкова от Институт по овощарство – Пловдив в рамките на онлайн семинар. Съвместната инициатива организир...

Прочети
16.12.2020

Днес, 16.12.2020 г., Селскостопанска академия и Монголската Академия за аграрни науки подписаха Меморандум за разбирателство.Страните бяха представлявани от проф. д-р инж. Мартин Банов – Председател, проф. д-р Елена Тодоровска – Главен научен секрета...

Прочети
14.12.2020

Основите на Института са положени през септември 1925 год., когато на 400 da общинска земя край гр. Чирпан, с Указ на цар Борис ІІІ е открито земеделско опитно поле.Негов първи директор е Слав Антонов, завършил агрономство в Германия. Мястото е избра...

Прочети
10.12.2020

Професор Храбрин Башев от Института по аграрна икономика отново оглави класацията на българските икономисти за последните 10 години в най-голямата библиографична база данни посветена на икономиката - IDEAS, като запази позицията си в челната тройка з...

Прочети
04.12.2020

Прочетете тук първа част на статиятаСъвременната научно-приложна дейност на ИЗС „Образцов чифлик” – Русе, като едно от водещите научни звена в структурата на Селскостопанска академия, се осъществява в две основни подразделения - „Наука” и „Научно-ек...

Прочети
30.11.2020

Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” край град Русе, който днес е в структурата на Селскостопанска академия, е най-старото огнище на земеделска култура и просвета в България. Създаването му е изключително събитие, не само за селскот...

Прочети