16.04.2024

АгроБиоИнститут (АБИ) координира проект за бобови растения.Стартираха изследвания по функционална геномика чрез прилагане на методите на права и обратна генетика.Съвременните изследвания при растителната биология имат за цел да проучат генотипа на ра...

Прочети
15.04.2024

В периода 3-5 април експертите гл. ас. д-р Фериха Церкова и гл. ас. д-р Филип Пенчев от Института по рибни ресурси – Варна участваха в семинара "BlackSea4Fish" на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) към Организацията на Обеди...

Прочети
15.04.2024

На 23 април 2024 година Институтът по зеленчукови култури (ИЗК) „Марица“ - Пловдив към Селскостопанска академия и AgroHub.bg организират демо ден, съобщават от AgroHub.bg. По време на събитието ще се проведе демонстрация на технологии за прецизно зем...

Прочети
11.04.2024

На 14 май 2024 г. Институт по земеделие и семезнание (ИЗС) „Образцов чифлик” – Русе ще проведе втора демонстрация по проект № BG06RDNP001-1.004-0003 „ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ УМЕНИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО И УСТ...

Прочети
10.04.2024

Заповядайте за конференцията „ЕкоМаунтин 2024“ на 16 и 17 май в ИПЖЗ – Троян Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян от Селскостопанска академия, организира 27-та научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2024“ на тема ...

Прочети
10.04.2024

На 29-ти март 2024 г. Институтът по земеделие и семезнание (ИЗС) „Образцов чифлик“ – Русе стартира изпълнението на проект „Трансфер на знания и подобряване уменията на земеделските производители за конкурентоспособно и устойчиво земеделие“ по Програм...

Прочети
09.04.2024

Гл. ас. д-р Иван Алексиев разказа за актуалната селекция в ИРГР – Садово Институт по растителни генетични ресурси (ИРГР) „Константин Малков“ – Садово развива програма за селекцията на пшеница, тритикале и южните култури фъстъци, сусам и ориз. Пшениц...

Прочети
08.04.2024

Екип от учени доц. Нели Маринова, доц. Николай Генов и директорът на Института по лозарство и винарство (ИЛВ) – Плевен на Селскостопанска академия доц. Емил Цветанов посетиха ВИНАРСКА ИЗБА АХИНОРА и предоставиха експертна помощ и съвети за производс...

Прочети