16.05.2022

На 6-ти май 2022 г. се проведоха две събития в рамките на проект TIMMOD (Насърчаване на технологични иновации в мониторинга и моделирането на морската околната среда за оценка на рибни и нерибни ресурси): - Регионален семинар за валидиране на Иновати...

Прочети
13.05.2022

DIVAGRI „Начини за разнообразяване на приходите в Африка чрез биобазирани и кръгови селскостопански иновации“ е името на проекта Институт по овощарство – Пловдив на Селскостопанска академия реализира проект No. 101000348 DIVAGRI “Revenue diversificat...

Прочети
13.05.2022

На 17 май, в град Сливен, ул. „Банско шосе“ № 12 - залата на „Информационен център по животновъдство” (до сградата на Селекционен център по животновъдство), от 10:00 до 13:30 часа, ще се проведе семинар на тема „Oсновни аспекти за поддържане на здрав...

Прочети
12.05.2022

В Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. е предвидена екологична схема, която дава възможност на земеделските стопани за допълнително подпомагане, ако използват стари български сортове, съобщи заместник-минист...

Прочети
09.05.2022

Проф. д-р Виолета Божанова уважи празника в Аулата на Аграрен университет – Пловдив На 28 април Факултетът по агрономство „Св. Димитър Солунски“ при Аграрен университет – Пловдив отбеляза своя 77-годишен юбилей в Аулата на университета. Във Факултет...

Прочети
06.05.2022

В периода 27.04.2022 – 29.04.2022 година, проф. Стефана Журкоане и проф. Стелика Кристеа от Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина - Букурещ, посетиха Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе към Селскостопанска...

Прочети
05.05.2022

Забелязва се тенденция на силно търсене на български сортове зеленчуци. Тя е от две години, като през 2022 г. е и осезаема като обем на продажбите. Обаждат ни се хора от цялата страна, 90% от продажбите изпращаме с куриерски фирми и хората правят тоз...

Прочети
03.05.2022

Разнообразието от породи животни и целенасочената работа в съвременната ниша на земеделието и животновъдство, за успешна защита на марката планински продукт на произведеното в научни звена от структурата на Селскостопанска академия (ССА), е акцент на...

Прочети