27.03.2023

Научният колектив постига добив от 712 кг/дка, с което „Савелия“ се изравнява със зимните сортове и показва висока устойчивост на абиотичните факториНов сорт ечемик пролетен фуражен с името „Савелия“ представиха учените от Институт по земеделие – Ка...

Прочети
24.03.2023

Със заповед № РД 12-2/15.03.2023 г. Министърът на земеделието утвърди признаването и вписването в Официалната сортова листа на РБ на три нови хибрида на Институт по царевицата гр. Кнежа на Селскостопанска академия:Кн 576 с автор ас. Красимир Павловск...

Прочети
22.03.2023

Учените очертаха основните предизвикателства, свързани с променящите се климатични и агрометеорологични условия в страната и селекционни решения за преодоляването имУчени показват как се прави земеделие в условията на променящ се климат. Тази и други...

Прочети
22.03.2023

На 21 март 2023 г. от 10.00 часа в Гранд хотел Милениум, зала Нютън се проведе кръгла маса на тема „Инициативата БИОИЙСТ - двигател за напредъка на биоикономиката на България”, организирана от Селскостопанска академия. Правителствената Инициатива Б...

Прочети
21.03.2023

Директорът на Агробиоинститут проф. Иван Атанасов представи възможностите за преработка в духа на кръговата икономикаНачин да се намали използването на опаковки с цел опазване на околната среда, също така да се намали и разхищението в процеса на прои...

Прочети
20.03.2023

На 6 и 7 март CREA Agriculture and Environment, координаторът на проекта ARACNE („Застъпване на ролята на коприненото изкуство и културното наследство в национален и европейски мащаб“), осъществи официално неговия старт. Началната среща се проведе в ...

Прочети
17.03.2023

Почвеното качество и продуктивност са все по-важни елементи в наши дни Биовъглен - за почвено качество и продуктивност – темата се разработва повече от 10 години в Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” – Со...

Прочети
16.03.2023

Първи визита направиха учени от ИРГР през ноември 2022 г. Учени от Съвета за научни изследвания в областта на земеделието (ARC) – Република Южна Африка пристигат на посещение у нас в края на май. Планирана е мобилност на д-р Дийн Оелофсе от ARC в Ин...

Прочети