Име Описание
Годишен отчет за дейността на Селскостопанска академия през 2019

Годишният доклад е изготвен от Дирекция „Наука, образование и иновации“, съгласуван с ръководството на Селскостопанска академия и одобрен от Управителния съвет на 22.07.2020 г. с протокол РД-15

Свали файл