Име Описание
Годишен отчет за дейността на Селскостопанска академия през 2019

Годишният доклад е изготвен от Дирекция „Наука, образование и иновации“, съгласуван с ръководството на Селскостопанска академия и одобрен от Управителния съвет на 22.07.2020 г. с протокол РД-15

Свали файл
Годишен отчет за дейността на Селскостопанска академия през 2020

Годишният доклад е одобрен от Управителния съвет на 28.06.2021 г. с протокол РД-07

Свали файл
План за равнопоставеност на половете в Селскостопанска академия

План за равнопоставеност на половете в Селскостопанска академия

Свали файл
Годишен отчет за дейността на Селскостопанска академия през 2021

Годишният доклад е изготвен от Дирекция „Наука, образование и иновации“, съгласуван с ръководството на Селскостопанска академия и одобрен от Управителния съвет  на 07.04.2023 г. с протокол РД-03 

Свали файл