Агробиоинститут – София

13.02.2024 - 13.04.2024 Доцент

Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образо...

Прегледай

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово

13.02.2024 - 13.04.2024 Доцент

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява два конкурса за заемане на академична...

Прегледай

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян

09.02.2024 - 09.04.2024 Доцент

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжнос...

Прегледай

Институт по криобиология и хранителни технологии – София

05.01.2024 - 05.03.2024 Доцент

Институтът по криобиология и хранителни технологии – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност ...

Прегледай

Земеделски институт – Стара Загора

29.12.2023 - 29.02.2024 Доцент

Земеделският институт – Стара Загора, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент в професионално направлени...

Прегледай

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

19.12.2023 - 19.02.2024 Доцент

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжнос...

Прегледай

Агробиоинститут – София

01.12.2023 - 01.02.2024 Доцент

Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурсза заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование...

Прегледай

Институт по овощарство – Пловдив

12.09.2023 - 12.11.2023 Доцент

Институтът по овощарство – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент – един, в професионално направление 6.2. Растителна защ...

Прегледай