Институт по тютюна и тютюневите изделия – Марково

08.09.2023 - 08.11.2023 Доцент

Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцен...

Прегледай

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив

08.08.2023 - 08.10.2023 Доцент

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент в професио...

Прегледай

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – София

04.08.2023 - 04.10.2023 Доцент

ИПАЗР „Н. Пушкаров” към Селскостопанска академия обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ по професионално направление ш. 6.1. Растениевъдство,...

Прегледай

Институтът по фуражните култури – Плевен

04.08.2023 - 04.10.2023 Доцент

Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в проф...

Прегледай

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово

04.08.2023 - 04.10.2023 Доцент

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжно...

Прегледай

Научен център по земеделие - Търговище

28.07.2023 - 28.09.2023 Доцент

Научен център по земеделие - Търговище, към Селскостопанска академия - София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионал...

Прегледай

Институт по овощарство – Пловдив

31.03.2023 - 31.05.2023 Доцент

Институтът по овощарство – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент – един, в профе...

Прегледай

Институт по розата и етеричномаслените култури – Казанлък

07.03.2023 - 07.05.2023 Доцент

Институтът по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент в ...

Прегледай