Институт по полски култури – Чирпан

31.05.2022 - 31.07.2022 Доцент

Институтът по полски култури – Чирпан, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионалн...

Прегледай

Земеделски институт – Стара Загора

17.05.2022 - 18.07.2022 Доцент

Земеделският институт – Стара Загора, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент в професионално направлени...

Прегледай

Институт по животновъдни науки – Костинброд

13.05.2022 - 14.07.2022 Доцент

Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асист...

Прегледай

Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив

29.04.2022 - 29.06.2022 Доцент

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за доцент по професионално направл...

Прегледай

Земеделски институт – Стара Загора

25.01.2022 - 25.03.2022 Доцент

Земеделският институт – Стара Загора, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент в професионално направлени...

Прегледай

Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – гр. Садово

21.12.2021 - 21.02.2022 Доцент

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – гр. Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност до...

Прегледай

Агробиоинститут – София

19.11.2021 - 19.01.2022 Доцент

Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образова...

Прегледай

Земеделски институт – Стара Загора

13.08.2021 - 13.10.2021 Доцент

Земеделският институт – Стара Загора, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент” в професионално направле...

Прегледай