ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 17.06.2021 г.

17.06.2021 - 16.06.2024

„Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, в изпълнение на проекти по Национални научн...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 03.06.2021 г.

03.06.2021 - 16.06.2024

„Доставка на лабораторно оборудване, лабораторни пипети и принадлежности, за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпъл...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП

26.05.2021 - 16.06.2024

Предмет: Доставка на препарати и консумативи предназначени за извършването на научно-изследователска, развойна и приложна дейност в структурните звен...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 25.11.2020 г.

25.11.2020 - 16.06.2024

Предмет: „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, в изпълнение на проекти по Национа...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 25.11.2020 г.

25.11.2020 - 16.06.2024

Предмет: "ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА НАУЧНА АПАРАТУРА ЗА ЛАБОРАТОРНА РАБОТА ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 19.11.2020 г.

19.11.2020 - 24.11.2020

Предмет: "ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА НАУЧНА АПАРАТУРА ЗА ЛАБОРАТОРНА РАБОТА ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ „ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА“ - 19.08.2020 г.

19.08.2020 - 16.06.2024

ПРЕДМЕТ: „ Доставка на китове и консумативи анализ на протеини, за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на ...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ „ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА“ - 19.08.2020

19.08.2020 - 16.06.2024

ПРЕДМЕТ: „Доставка на китове и консумативи за ДНК анализи, за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проект...

Прегледай