ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 09.09.2019 г.

09.09.2019 - 16.06.2024

ПРЕДМЕТ: „Доставка на научна апаратура, лабораторни консумативи и пособия за лабораторна работа, за нуждите на структурните звена на Селскостопанска а...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 29.08.2019 г.

29.08.2019 - 16.06.2024

Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на специализираните поделенията на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проект: Национал...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 26.08.2019 г.

26.08.2019 - 05.09.2019

„Доставка на Лабораторни консумативи, стъклария, китове и химикали, за нуждите на поделенията на Селскостопанска академия София, за изпълнение на прое...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 20.08.2019 г.

20.08.2019 - 16.06.2024

ПРЕДМЕТ:Доставка на научна апаратура - ултразвукови скенери, микроскопи и водна баня, за нуждите на поделенията на Селскостопанска академия София, в...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 20.08.2019 г.

20.08.2019 - 30.08.2019

Доставка на Лабораторни приспособления и консумативи за извършване на анализи за нуждите на поделенията на Селскостопанска академия София, за изпълнен...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 13.12.2018 г.

13.12.2018 - 09.01.2019

ПРЕДМЕТ:ОРГАНИЗИРАНЕ И ПОВЕЖДАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОХРАНА ЧРЕЗ СОТ НА СГРАДИТЕ И РАЙОНА НА ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯНА СЕЛСКОСТОПАНСКА АК...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 15.02.2019 г.

15.02.2019 - 06.03.2019

ПРЕДМЕТ:"Доставка, монтаж, настройка и поддръжка на автоматизирана работна станция за накапване на реакционни смеси за нуждите на Селскостопанска ака...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 28.02.2019 г.

28.02.2019 - 08.03.2019

ПРЕДМЕТ:"Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Селскостопанска академия.". ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Селскостопанска Академия, с адрес:1373 гр. София, ул. Сух...

Прегледай