ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 07.08.2020 г.

07.08.2020 - 16.06.2024

ПРЕДМЕТ: "Доставка чрез закупуване на компютри и офис техника за нуждите на Селскостопанска академия с 5 обособени позиции"https://app.eop.bg/today/70...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 16.07.2020 г.

16.07.2020 - 29.07.2020

ПРЕДМЕТ: "Доставка чрез закупуване на компютри и офис техника за нуждите на Селскостопанска академия с 5 обособени позиции"https://app.eop.bg/today/67...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 12.06.2020 г.

12.06.2020 - 16.06.2024

ПРЕДМЕТ: „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на поделенията на Селскостопанска академия София, в изпълнение на проект: Национална нау...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 09.06.2020 г.

09.06.2020 - 30.06.2020

ПРЕДМЕТ: „Доставка на препарати и консумативи, за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национа...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 02.06.2020 г.

02.06.2020 - 02.08.2020

ПРЕДМЕТ: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на научна апаратура и мерителни пособия за лабораторна работа за нужди...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 25.03.2020 г.

25.03.2020 - 15.04.2020

ПРЕДМЕТ: „Доставка чрез закупуване на компютри и офис техника за нуждите на Селскостопанска академия“ с 5 обособени позиции:Обособена позиция № 1 – Н...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 07.11.2019 г.

07.11.2019 - 16.06.2024

Документация по чл.20, ал.3 оп ЗОП - „Доставка на монитори за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проект...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 18.09.2019 г.

18.09.2019 - 16.06.2024

ПРЕДМЕТ: „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Нацио...

Прегледай