img

Опитна станция по земеделие в Източните Родопи – Кърджали – домакин на семинар за култивирането и преработката на бял риган от земеделски производители

03.08.2020

На 29 юли 2020 г. в Опитното поле на Опитната станция по земеделие в Източните Родопи (ОСЗИР) –Кърджали се проведе информационен семинар на тема „Култивиране на бял риган в Източните Родопи”. Това бе поредната инициатива на учени от структурата на Селскостопанска академия и експерти от Националната Служба Съвети в Земеделието (НССЗ) непосредствено и практически на терен в полза на земеделските стопани . 

Организатори на семинара бяха областният офис на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) в Кърджали в партньорство с Института по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК) - Казанлък и Опитната станция по земеделие в Кърджали, които са към Селскостопанска академия. 

Лекторът на семинара доц. Станко Станев от ИРЕМК – Казанлък запозна земеделските стопани с основните изисквания за създаването и отглеждането на насаждения от бял риган, както и с някои съществуващи проблеми при преработката на хербата за масло и реализацията на суровината. 

На дошлите в опитното поле на Опитната станция по земеделие - Кърджали земеделски производители бяха представени сортове и популации бял риган, които са селекция на ИРЕМК, както и местни популации на културата от района на Източните Родопи. 

Опитното насаждение е създадено през 2019 г. по съвместен проект на ИРЕМК – Казанлък и ОСЗИР – Кърджали на тема „Агроекологично изпитване на сортове и популации от бял риган (Origanum vulgare subsp. hirtum (Link) Ieswaart) в условията на Източните Родопи“, информираха домакините.

Като част от програмата на семинара експерт от териториалния офис на НССЗ представи на земеделските стопани изискванията и възможностите за подпомагане на земеделските производители по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства по ПРСР 2014-2020 г.