Проф. д-р инж. Мартин Димитров Банов

21.05.2021 - 14.06.2021

Описание:

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Методика за бонитировка и категоризация на земеделските земи с рекултивирани почви в България”,  разработен от проф. д-р инж. Мартин Димитров Банов за придобиване на научна степен „доктор на науките” по научна специалност  „Почвознание”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”.


Защитата ще се проведе на 14.06.2021 г., от 10.00 ч.,чрез платформата ZOOM.
Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/84931924611?pwd=UXNpRGpaMGx1Z2lib1hIbXVFcDBZUT09

Жури:


  1. Проф. дн Ирена Димитрова Атанасова
  2. Проф. д-р Венета Найденова Кръстева-Пенкова
  3. Проф. дн Росица Цветкова Петрова
  4. Проф. д-р инж. Маргарита Пенчева Мондешка – Недялкова
  5. Проф. д-р Христина Георгиева Янчева
  6. Проф. дн Тодор Симеонов Кертиков
  7. Доц. д-р Антония Колева Стоянова

Кандидати:


Проф. д-р инж. Мартин Димитров Банов :


Автореферат
Проф. д-р инж. Мартин Димитров Банов Свали
Проф. д-р инж. Мартин Димитров Банов Свали

Публикации

Рецензии
Проф. дн Ирена Димитрова Атанасова Свали
Проф. д-р Венета Найденова Кръстева-Пенкова Свали
Проф. дн Росица Цветкова Петрова Свали

Становища
Проф. д-р инж. Маргарита Пенчева Мондешка – Недялкова Свали
Проф. д-р Христина Георгиева Янчева Свали
Проф. дн Тодор Симеонов Кертиков Свали
Доц. д-р Антония Колева Стоянова Свали