img

Научен съвет по зеленчукови, етеричномаслени, декоративни култури и тютюни

Име
Проф. д-р Бистра Атанасова Димитрова, Селекция и семепроизводство на културните растения, ИДЛР - София
Проф. д-р Галина Певичарова, Зеленчукопроизводство, ИЗК - Пловдив
Проф. д-р Цвета Христева, Почвознание, ИТТИ - Марково
Доц. д-р Величка Тодорова, Селекция и семепроизводство на културните растения, ИЗК - Пловдив
Доц. д-р Ганка Баева, Растителна защита, ИРЕМК - Казанлък
Проф. д-р Даниела Ганева, Селекция и семепроизводство на културните растения, ИЗК - Пловдив
Доц. д-р Емилия Начева, Селекция и семепроизводство на културните растения, ИЗК - Пловдив
Доц. д-р Иванка Тринговска - Мендева, Зеленчукопроизводство, ИЗК - Пловдив
Доц. д-р Катя Узунджалиева, Селекция и семепроизводство на културните растения, ИРГР - Садово
Доц. д-р Красимир Русанов, Генетика, АБИ - София
Доц. д-р Майя Мутафчиева, Селекция и семепроизводство на културните растения, ОСЗ - Хан Крум
Доц. д-р Мария Къшева, Технология на тютюна и тютюневите изделия, ИТТИ - Марково
Доц. д-р Славка Калъпчиева, Селекция и семепроизводство на културните растения, ИЗК - Пловдив