img

Научен съвет по технически култури: храни, хранителни технологии, механизация и електрификация на земеделието

Име
Доц. д-р Светла Максимова Дянкова, Технология на биологично активните вещества, ИКХТ София
Проф. д-р Михо Михов, Механизация и електрификация на растениевъдството, ИПАЗР - София
Проф. д-р Снежан Божков, Механизация и електрификация на растениевъдството, ИПАЗР -София
Проф. д-р Теодора Попова, Качество на животинската продукция (месо и месни продукти), ИЖН- Костинброд
Доц. д-р Анна Стоилова, Технология на тютюна и тютюневите изделия, ИТТИ - Марково
Доц. д-р Весела Петрова - Браничева, Хидромелиоративно строителство, ИПАЗР - София
Доц. д-р Габор Живанович, Технология на плодовите и зеленчуковите консерви, ИККХ - Пловдив
Доц. д-р Даниела Митева-Гюрова, Технология на месните и рибните продукти, ИКХТ - София
Доц. д-р Даниела Моянкова, Биохимия, АБИ - София
Проф. д-р Илиана Начева, Технология на биологично активните вещества, ИКХТ-София
Доц. д-р Илия Илиев, Механизация и електрификация на растениевъдството, ДЗИ-Генерал Тошево
Доц. д-р Илияна Петрова, Екология и опазване на екосистемите, ИКХТ-София
Доц. д-р Милена Рускова, Технология на плодовите и зеленчуковите консерви, ИККХ - Пловдив
Доц. д-р Румен Тодоров, Механизация и електрификация на растениевъдството, ИПАЗР - София
Доц. д-р Тодорка Петрова, Технология на плодовите и зеленчуковите консерви, ИККХ - Пловдив