img

Научен съвет по аграрна икономика

Име
Проф. д-р Димитър Николов, Икономика и управление (на земеделските стопанства), ИАИ - София
Проф. д-р Емил Пенчев, Oбщо земеделие, ДЗИ-ГенералТошево
Проф. д-р Нина Котева, Икономика и управление (на земеделските стопанства), ИАИ - София
Проф. д-р Пламена Йовчевска, Икономика и управление (селско стопанство), ИАИ - София
Проф. д-р Румен Попов, Икономика и управление (по отрасли), ИАИ - София
Проф. д-р Храбрин Башев, Икономика и управление (по отрасли), ИАИ - София
Проф. дин Юлия Дойчинова, Икономика и управление (по отрасли), УНСС - София
Доц. д-р Божидар Иванов, Икономика и управление (селско стопанство), ИАИ - София
Доц. д-р Диляна Митова, Организация и управление на производството, ИАИ - София
Доц. д-р Минка Анастасова, Икономика и организация на труда, ИАИ - София
Доц. д-р Цветана Харизанова-Методиева, Икономика и управление (селско стопанстово - животновъдство), ИЖН-Костинброд