img

Научна инфраструктура за изследване и иновации в земеделието и храните

Ръководител: ССА
От: 11.01.2018 До: 11.01.2023

Селскостопанска академия е водещ координатор при подготовка и изпълнение на проект "Научна инфраструктура за изследване и иновации в земеделието  и храните", (RINA, Research, Innovation, Agriculture) от Национална пътна карта за научна инфраструктура на Република България (2017-2023г.).


За изпълнение на дейностите по проекта е подписан Договор за партньорство от 11.01.2018г., който  ангажира 5 партньори (научни, образователни и административни организации) за изпълнение на проект RINA :

  • ССА с 25 институти, наречени в договора структурни звена;
  • Българска агенция за безопасност на храните -БАБХ;
  • Аграрен университет – Пловдив;
  • Тракийски университет – Стара Загора;
  • Лесотехнически университет – София; 

Повече информация за проект  RINA  може да видите в приложените по-долу файлове .

Име
Информация за проекта Свали
Презентация на проекта Свали