Доц. д-р Анелия Венева Янчева

17.10.2019 - 07.11.2019 НС Доктор на науките

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Роля на моделните видове Medicago truncatula, Lotus japonicus и Arabidopsis thaliana в изследванията по растителна биотехнология и функционална геномика на Бобови", разработен от доц. д-р Анели...

Прегледай