img

Еразъм+ мобилност във Франция

В периода 09-13.04.2019 г. проф. д-р Митко Лалевпроф. Йовка Попова, ас. Тотьо Колев и ас. Евгени Видев от Земеделски институт, гр. Стара Загора осъществиха мобилност по програма Еразъм+  в ITAVI, Франция.

Учените бяха запознати с изготвения от екипа на ITAVI проект за онлайн мобилно приложение за оценка прилагането на изискванията за хуманно отношение и благосъстояние при отглеждане на птици от вида Gallus gallus  за месо (бройлери по време на периода на угояване)Подробно бяха представени показателите, които са включени при оценка на хуманното отношение и благосъстояние на птиците през периода на отглеждането им, като същите са групирани в 4 принципа - добри практики за хранене, микроклимат, здраве и поведение на птиците. 

Заедно с колегите им от ITAVI българските учени обсъдиха възможността за създаване на подобно приложение при отглеждането на родителски стада от вида  Gallus gallus и Meleagris gallopavo.

Бяха дискутирани принципите, които би следвало да се включат в оценката на хуманното отношение и благосъстоянието при тази категория птици по време на периода на отглеждане, етологични особености, имащи значение за намаляване смъртността и повишаване проявяване максималния капацитет на генетичните заложби на птиците с цел намаляване използването на ветеринарномедицински препарати и разходи за лечение.

Изразено е желание от страна на учените от ITAVI   да се започне съвместна работа по проект във връзка с оценка хуманното отношение и благосъстояние при отглеждането на родителските стада на Gallus gallus и Meleagris gallopavo и пробно прилагане на модела в птицефермата в Земеделски институт, гр. Стара Загора.

Дискутира се и използването на протеинови източници от насекоми при храненето на птици.