img

Еразъм+ мобилност в Центъра по технология на месото, намиращ се в гр. Оуренсе, Испания

В периода 06 - 10.05.2019 г. проф. д-р инж. Теодора Попова от Института по животновъдни науки, гр. Костинброд осъществи мобилност по програма „Еразъм“+ в Центъра по технология на месото, намиращ се в гр. Оуренсе, Испания.

Учените в Центъра разполагат с две главни лаборатории, които са оборудвани с най-модерната апаратура за провеждане на анализи на месо.

Проф. Попова се запозна с методите за анализ на физикохимичните параметри на месото, прилагани в лабораторията на Центъра. Представени й бяха методите за определяне на съдържанието на мазнини и липидната пероксидация, както и за определяне на консистенцията чрез силата на срязване. Ученият от Селскостопанска академия активно се включи в анализите заедно с колегите си от лабораторията. Анализът на консистенцията беше приложен върху свинско месо, след термично третиране. Анализът на липидната пероксидация беше направен чрез два метода - на дестилация и в прясно еленско месо. Анализът чрез дестилация  не се прилага в лабораторията и ИЖН- Костинброд.

Ученият от ССА взе участие и в пробоподготовката на агнешко месо за определяне на неговия мастнокиселинен състав. Методът, използван в Центъра, би могъл с успех да се приложи в ССА поради твърде голямата бързина на стъпките на екстракция и метилиране на мастните киселини. Използването на газ-хроматограф е автоматизирано, инжектирането става без намесата на човека. 

Проф. Попова бе официално поканена да стане част от авторски колектив на книга за свинско месо и продуктите от него, с глава, отнасяща се за традиционните колбаси от свинско месо в България. Обсъдени бяха и възможностите за сътрудничество и съвместни проекти.