Институт по аграрна икономика – София

29.01.2021 - 29.03.2021 Главен асистент

Институтът по аграрна икономика – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в професиона...

Прегледай

Институт по животновъдни науки – Костинброд

19.01.2021 - 20.03.2021 Главен асистент

Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асисте...

Прегледай

Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив

19.01.2021 - 19.03.2021 Главен асистент

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в...

Прегледай

Институт по криобиология и хранителни технологии – София

06.11.2020 - 07.01.2021 Главен асистент

Институт по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжно...

Прегледай

Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево

27.10.2020 - 27.12.2020 Главен асистент

Добруджанският земеделски институт – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност г...

Прегледай

Земеделски институт – Стара Загора

18.08.2020 - 18.10.2020 Главен асистент

Земеделският институт – Стара Загора, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално н...

Прегледай

Институт по розата и етеричномаслените култури – Казанлък

04.08.2020 - 04.10.2020 Главен асистент

Институтът по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност...

Прегледай

Институт по аграрна икономика – Со­фия

10.07.2020 - 10.09.2020 Главен асистент

Институтът по аграрна икономика – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в професиона...

Прегледай