Институт по лозарство и винарство – Плевен

29.03.2024 - 29.05.2024 Главен асистент

Институтът по лозарство и винарство – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асист...

Прегледай

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

23.02.2024 - 24.04.2024 Главен асистент

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжнос...

Прегледай

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

20.02.2024 - 21.04.2024 Главен асистент

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжнос...

Прегледай

Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково

13.02.2024 - 13.04.2024 Главен асистент

Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „глав...

Прегледай

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян

09.02.2024 - 09.04.2024 Главен асистент

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанскатаакадемия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност...

Прегледай

Институтът по овощарство – Пловдив

09.01.2024 - 09.03.2024 Главен асистент

Институтът по овощарство – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – един...

Прегледай

Институтът по фуражните култури – Плевен

19.12.2023 - 19.02.2024 Главен асистент

Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в ...

Прегледай

Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив

26.09.2023 - 29.11.2023 Главен асистент

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив към Селскостопанската академия – София обявява конкурс за „главен асистент“ по: професионал...

Прегледай