Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив

26.09.2023 - 29.11.2023 Главен асистент

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив към Селскостопанската академия – София обявява конкурс за „главен асистент“ по: професионал...

Прегледай

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – София

26.09.2023 - 26.11.2023 Главен асистент

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент за нуждите на отдел „Ген...

Прегледай

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив

22.08.2023 - 22.10.2023 Главен асистент

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в...

Прегледай

Институтът по царевицата – Кнежа

04.08.2023 - 04.10.2023 Главен асистент

Институтът по царевицата – Кнежа, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в профес...

Прегледай

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово

04.08.2023 - 04.10.2023 Главен асистент

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъж...

Прегледай

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – София

31.03.2023 - 31.05.2023 Главен асистент

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по професионално направл...

Прегледай

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

10.02.2023 - 10.04.2023 Главен асистент

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжнос...

Прегледай

Агробиоинститут – София

17.01.2023 - 17.03.2023 Главен асистент

Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявяваконкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше об...

Прегледай