Име Описание
Одобрени кандидати Еразъм+ 29.01.2024-29.02.2024г

Одобрени кандидати Еразъм+ Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751

Свали файл
Одобрени кандидати Еразъм+ 02.10.2023-20.10.2023г

Одобрени кандидати Еразъм+ Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751

Свали файл
Одобрени кандидати Еразъм+ 07.08.2023-15.09.2023г

Одобрени кандидати Еразъм+ Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751

Свали файл
Одобрени кандидати Еразъм+ 07.06.2023-07.07.2023г

Одобрени кандидати Еразъм+ Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303

Свали файл
Одобрени кандидати Еразъм+ 16.01.2023-17.02.2023г

Одобрени кандидати Еразъм+ Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303

Свали файл
Одобрени кандидати Еразъм+ 08.08.2022-19.09.2022г

Одобрени кандидати Еразъм+ Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303

Свали файл
Одобрени кандидати Еразъм+ 13.04.2022-31.05.2022г

Одобрени кандидати Еразъм+ Договор №2020-1-BG-01-KA103-078128

Свали файл
Одобрени кандидати Еразъм+ 13.12.2021 - 31.01.2022 г.

Одобрени кандидати Еразъм+ Договор №2019-1-BG01-KA103-061642

Свали файл