img

Семена за 17 сорта поддържа Института по тютюна и тютюневите изделия

11.11.2020

В интервю за рубрикатаАгроспектър“ на видеоканал Добруджа ТВ директорът на Института по тютюна и тютюневите изделия към Селскостопанска академия доц. д-р Мария Къшева представя богатата над 100-годишна история на научните изследвания у нас, свързани със земеделската култура тютюн и разкрива хронологически постиженията на научното звено за прогресивното развитие на тютюневия сектор в различни тютюневи области. 

Създавайки същинска наука по тютюна, работата на учените от Института е всеобхватна. И днес тя е с високи постижения в селекцията, агротехниката, растителна защита, технологиите на отглеждане и първична обработка на тази конвертируема култура - важна за тютюнопроизводството и цигарената индустрия у нас.

В Института съществува акредитирана лаборатория, извършваща анализите на тютюн и тютюнев дим. С работата й се обезпечава изпълнението на политиката на България по рамков документ за контрол на тютюна към Световната здравна организация.