img

Проект „Засилване на устойчивата кръгова биоикономика в страните от Централ...

Ръководител: Институт по почвознание и култивиране на растенията – Полша
От: 31.10.2019 До: 01.11.2022
Проектът BIOEASTsUP е иницииран директно от министерствата на страните, включени в Инициативата Биоийст. В допълнение, ...