гл. ас. д-р инж. Мария Иванова Събева

28.11.2023 - 28.12.2023 Доцент

ИРГР - Садово Процедура за заемане на академичната длъжност „доцент“Професионално направление: 6.1 РастениевъдствоНаучна специалност: „Растениевъдство“

Прегледай

гл. асистент д-р Тодор Илиев Цонев

15.11.2023 - 15.12.2023 Доцент

Научният център по земеделие – Търговище Процедура за заемане на академичната длъжност „доцент“Професионално направление: 6.3 ЖивотновъдствоНаучна специалност: „Овцевъдство и козевъдство“

Прегледай

гл. ас. д-р Цветанка Иванова Динчева

14.11.2023 - 14.12.2023 Доцент

ИЗК „Марица“ - ПловдивПроцедура за заемане на академичната длъжност „доцент“Професионално направление: 6.1 РастениевъдствоНаучна специалност: „Зеленчукопроизводство“

Прегледай