проф. д-р Снежан Божков

11.06.2024 - 11.07.2024 НС Доктор на науките

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Механизирано отглеждане и бране на маслодайна роза ”, разработен от проф. д-р Снежан Божков за придобиване на научната степен „доктор на науките” по научна специалност „Механизация и електрифик...

Прегледай

проф. д-р Александър Тодоров Матев

11.06.2024 - 11.07.2024 НС Доктор на науките

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Оптимизиране и прогнозиране поливния режим на соята”, разработен от проф. д-р Александър Тодоров Матев за придобиване на научната степен „доктор на науките” по научна специалност „Растениевъдст...

Прегледай