Благой Перов Еленов

24.10.2023 - 24.11.2023 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Изследване на опръскващи органи на вентилаторна пръскачка за малки фермерски стопанства”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Благой Перов Еленов за присъждане на ОНС „доктор”...

Прегледай

Катерина Ангелова Чуркова

12.10.2023 - 12.11.2023 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Икономическа ефективност и екологичен ефект при производство на фуражи от естествени и изкуствени тревостои в планински условия”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Катерина Ан...

Прегледай

Магдалена Станчева Петкова

27.09.2023 - 27.10.2023 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Биопродуктивна и качествена характеристика на пасищен райграс (Lolium perrene L.) в технологичен аспект“, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Магдалена Станчева Петкова за при...

Прегледай

Силвена Грозева Тодорова

28.08.2023 - 28.09.2023 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Изучаване на сливови сортове от вида Prinus domestica L. подходящи за биологично производство", разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Силвена Грозева Тодорова за придобиване на...

Прегледай

Николай Янков Солаков

21.08.2023 - 21.09.2023 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: “Разработване на технология за биопродукти на основата на органични източници“, разработен от задочен докторант ас. Николай Янков Солаков, за присъждане на научна степен „Доктор“ по научна специ...

Прегледай

Йорданка Господинова Белберова

01.08.2023 - 01.09.2023 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на зелени резитбени операции върху вегетативните и репродуктивни възможности на сорт „Сторгозия”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Йорданка Господинова Белберова за ...

Прегледай

Георги Стефанов Чавдаров

06.07.2023 - 06.08.2023 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Влиянието на пробиотик „Зоовит“ върху основните качествени показатели и технологични свойства на млякото от крави от породата Холщайн ”, разработен от Георги Стефанов Чавдаров, докторант на само...

Прегледай

Павел Енчев Тодоров

23.06.2023 - 23.07.2023 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Влияние на биологично активни вещества върху месодайните качества на агнета от аборигенни породи, отглеждани в Средните Родопи ”, разработен от Павел Енчев Тодоров, докторант в редовна форма на ...

Прегледай