Десислава Иванова Ангелова

20.01.2021 - 13.02.2021 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Ефикасност и селективност на почвени хербициди при лавандула (Lavandula angustifolia Mill)”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Десислава Иванова Ангелова за присъждане на ОНС ...

Прегледай

Марина Друмева Друмева – Йончева

11.11.2020 - 04.12.2020 ОНС Доктор

Предстои провеждане на публична защита на дисертационен труд: „Оценка на основни морфологични и стопански показатели и толерантност на абиотичен стрес при тютюн Вирджиния“, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Марина Друмева Друмева –...

Прегледай

Дияна Василева Александрова

09.11.2020 - 03.12.2020 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема„Реакция на крушови сортове към причинителя на огнен пригор Erwinia amylovora (Burril). Методи и средства за контрол”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Дияна Василева Алекса...

Прегледай

Виктория Георгиева Кънчева

02.09.2020 - 01.10.2020 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Оценка на въздействието на води с екологичен риск върху почвите и земеделските земи”, разработен от редовния докторант Виктория Георгиева Кънчева за присъждане на ОНС „доктор” по докторска прог...

Прегледай

Елена Иванова Топалова

31.08.2020 - 25.09.2020 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Оценка на толерантността към засоляване при видове от семейство Cucurbitaceae”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Елена Иванова Топалова за присъждане на ОНС „доктор” по докт...

Прегледай

Радостина Петрова Стойкова-Григорова

17.06.2020 - 09.07.2020 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „ Генетично разнообразие и нуклеотиден полиморфизъм на гени за месна продуктивност при свине”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Радостина Петрова Стойкова-Григорова, за прис...

Прегледай

Велимир Николов Дончев

15.05.2020 - 10.06.2020 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Оценка на генофонда от суданка и сортосуданкови хибриди за начален темп на развитие в условия на стрес", разработен от задочния докторант Велимир Николов Дончев за присъждане на ОНС „доктор” по ...

Прегледай

Мариана Илиева Маркова

09.03.2020 - 26.06.2020 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Продуктивни и морфологични характеристики на овце от Средностаропланинската и Копривщенската породи в процеса на поддържаща селекция", разработен от докторант задочна форма на обучение Мариана И...

Прегледай