Пламен Връбчев Томов

16.11.2023 - 16.12.2023 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Педохимични и биологични характеристики на урбанизирани почви”, разработен от Пламен Връбчев Томов, докторант – редовна форма на обучение за придобиване на ОНС „доктор” по докторска програма „П...

Прегледай

Цветелина Емилова Николова

08.11.2023 - 08.12.2023 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Генотипни и фенотипни параметри на овце от Котленската и Тетевенската породи и възможности за ефективна поддържаща селекция“, разработен от Цветелина Емилова Николова, докторант – задочна фор...

Прегледай