Станимира Радославова Славова

18.03.2021 - 15.04.2021 ОНС Доктор

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Икономическа ефективност при отглеждането на овце от различни продуктивни направления и нива на селекция”, разработен от Станимира Радославова Славова - докторант в редовна форма на обучение къ...

Прегледай