ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Начална дата: 20.12.2021   Крайна дата: 16.06.2024   Дата на публикуване: 20.12.2021   Статус: Изтекла   РОП номер

Описание:

ПРЕДМЕТ: "Доставка на лабораторно оборудване/апаратура“ за нуждите на структурните звена на СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ"

https://app.eop.bg/today/180253


Файлове:


Име Timestamp