img

Централна селскостопанска библиотека към ССА отбелязва своя 60-годишен юбилей

24.11.2022


Поздравителен адрес от Председателя на Селскостопанска академия проф. дн инж. Мартин Банов

Уважаеми гости,

За мен е удоволствие да ви приветствам по случай празника на Централна селскостопанска библиотека. 

“Без просвета не може да има добро земеделие“ казва в своя реч Спас Тумпаров – първият българин следвал агрономия. Няколко думи, които отразяват ролята на библиотеката за науката и за образованието. 

Създадена преди 60 години от хора, които със съзнание и знание са положили основите на този специален храм на знанието, днес във фонда на Централна селскостопанска библиотека се съхраняват хиляди издания. Издания, които разказват историята на земеделската наука, на земеделското образование, на развитието на земеделието по нашите земи. През годините тя се утвърждава като център за специализирана литература в областта на селското и горското стопанство и се превръща в основна част от националния библиотечен фонд. 

Опазването на духовността, на науката, е кауза, зад която застанаха и нашите спомоществователи от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи. Те помогнаха да се осъществи една отколешна мечта – да се изгради специализирано хранилище, където да се съхраняват най-ценните исторически паметници на земеделската книжнина. В сбирката са включени български и чуждестранни издания от 19. и началото на 20. век.

Празникът е натоварен с нотки от миналото, чувство на носталгия, но и оптимизъм за бъдещето. Поздравявайки с днешния празник пожелавам на всички колеги здраве, творческо вдъхновение и професионална обич, споделена с читателите и умножена със знанието от книгите. Пожелавам ви да продължавате да бъдете онази тънка нишка, която свърза миналото и настоящето, науката и образованието, за едно по-добро бъдеще. 


Поздравителен адрес от Министъра на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов