img

НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ (НЦЗ) СРЕДЕЦ

пл. „България” 1, 8300 Средец +35955517793

8300 Средец
област Бургас,
пл. „България” 1
тел./факс +359 5551 77 93
e-mail: aes_sredets@abv.bg


Опитната станция по земеделие в Средец, Държавно предприятие към Селскостопанска академия, е създадена през 1983 г. Основната й дейност е научноизследователска и приложна и включва експериментална работа в областта на растениевъдството, животновъдството, опазване на почвените ресурси, на растителния и животинския генофонд. 

През 2018 г. става Научен център по земеделие към Академията.