img

НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО БУБАРСТВО (НЦБ) ВРАЦА

3000 Враца, ул. „Мито Орозов“ 24 +3599264222

тел.:  +359 888 479 438
факс: + 359 92 645 154
е-mail: bubarskastancia@dir.bg

Опитната станция по бубарство и земеделие е създадена от Окръжната постоянна комисия във Враца през 1896 г. със задачи проучване на модерни методи за производство на пашкули и запознаване на населението с тях, изпитване и разпространение на жълтопашкулните породи буби и упражняване на контрол на внасяното от чужбина бубено семе по отношение на болестта пебрина. От 1906 г. преминава към Министерството на земеделието, горите и държавните имоти като Опитна и контролна станция по бубарство. Като държавно научно учреждение тя разширява дейността си.  С промените в закона за Селскостопанска академия, влезли в сила през 2008 г. станцията е преобразувана като самостоятелно юридическо лице – Опитна станция по бубарство и земеделие, държавно предприятие към ССА. През 2018 г. става Научен център по бубарство към Академията.