img

Институт по Розата и Етеричномаслените Култури – Казанлък

6100 Казанлък, бул. „Освобождение” 49 +359 431 620 39

Уебсайт:  www.iremk.net

Институтът по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК) е разположен в сърцето на Розовата долина на България - град Казанлък. Основан е през 1907 г. Тогава е била създадена Опитна станция по розата, която 60 години по-късно прераства в институт. Началото на научноизследователската работа с розата и останалите етеричномаслени култури в България поставя видният български учен К. Малков.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ИРЕМК е основен център за научноизследователска, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на ароматните и медицински култури в България. Разполага с изследователска лаборатория за анализи на суровини, масла и други продукти от етеричномаслени и лекарствени култури (ЕМЛК), експериментално-производствена база, която включва 100 хектара опитно поле, промишлена и лабораторна инсталации за производство на етерични масла.

Основна дейност:

 • Интродукция, селекция и размножаване на ЕМЛК с приоритет маслодайна роза, лавандула, мента, шипка, резене, салвия, кориандър, лайка, маточина, силибум;
 • Създаване и поддържане на генофонд от ЕМЛК;
 • Проучвания в областта на агротехниката и растителната защита;
 • Проучвания в областта на технология на преработка на етеричномаслени суровини и приложение на получените продукти;
 • Технологии, технологични инструкции, технологични карти за създаване и отглеждане на насаждения от ЕМЛК;
 • Технологии за производство на стандартен посевен и посадъчен материал;
 • Диагностика на болести и неприятели и борба с тях, интегрирана система за борба с плевелите;
 • Анализи на почви и определяне норми на торене;
 • Системи за напояване, анализ на почвена влага и определяне на поливните и напоителни норми;
 • Изпитвателна лаборатория за анализи и издаване на сертификати за масла, растителни екстракти, семена, козметика, лекарствени средства;
 • Производство на супер елитен и елитен посевен и посадъчен материал;