img

Научен съвет по рибарство и аквакултури

Име
проф. дбн Иван Атанасов, Генетика, АБИ - София
проф. д-р Таня Хубенова, Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов, ИРА - Пловдив
проф. д-р Теодора Попова, Качество на животинската продукция (месо и месни продукти), ИЖН - Костинброд
доц. д-р Ангелина Иванова, Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов, ИРА - Пловдив
доц. д-р Веселина Михнева, Екология и опазване на екосистемите, ИРР - Варна
доц. д-р Галин Николов, Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов, Тр.У - Ст. Загора
доц. д-р Елица Петрова-Павлова, Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов, ИРР - Варна
доц. д-р Костадин Дочин, Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов, АУ – Пловдив
доц. д-р Людмила Николова, Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов, АУ - Пловдив
доц. д-р Слава Динева, Екология и опазване на екосистемите, ИРР - Варна
доц. д-р Соня Узунова, Екология и опазване на екосистемите, ИРР - Варна