img

Експертен съвет по "Зеленчукови, етеричномаслени, декоративни култури и тютюни"

Експертният съвет по "Зеленчукови, етеричномаслени, декоративни култури и тютюни"  е помощен орган към изпълнителното бюро при оценката за възлагане и приемане изпълнението на научни проекти, които са финансирани от бюджета на Академията.

Съветът оценява нови, текущи и завършени проекти в областта на зеленчукови, етеричномаслени, декоративни култури и тютюни, които са предложени от научните съвети на основните структурни звена на Академията, и дава становища за размера на финансирането им от нейния бюджет.

Име
проф. д-р Галина Певичарова, Зеленчукопроизводство, ИЗК - Пловдив, Председател
проф. д-р Елена Якимова, Декоративни растения, ИДЛР - София
проф. д-р Цветан Кикиндонов, Селекция и семепроизводство на културните растения, ЗИ - Шумен
доц. д-р Веселина Машева, Селекция и семепроизводство на културните растения, ИТТИ - Марково, Секретар
доц. д-р Ганка Баева, Растителна защита, ИРЕМК - Казанлък
доц. д-р Величка Тодорова, Селекция и семепроизводство на културните растения, ИЗК – Пловдив
доц. д-р Олга Георгиева, Растителна защита, ИЗК - Пловдив