img

Опазване и управление на растителните генетични ресурси в България

Ръководител: проф. д-р Тенчо Чолаков
От: 01.01.2017 До: 31.12.2020
Основната цел на проекта е опазването на наличното растително богатство от използваема зародишна плазма и утвърждаване н...