img

Научна инфраструктура за изследване и иновации в земеделието и храните

Ръководител: ССА
От: 11.01.2018 До: 11.01.2023
Селскостопанска академия е водещ координатор при подготовка и изпълнение на проект "Научна инфраструктура за изследване ...
img

Генетично разнообразие и унаследяване на полови и плодови характеристики пр...

Ръководител: Институт по зеленчукови култури "Марица"-Пловдив
От: 20.12.2019 До: 20.12.2021
Селекцията на пъпеши (Cucumis melo L.) е концентрирана в няколко научни центъра по света. От целия Европейския съюз инст...