Институт по аграрна икономика - София

12.04.2024 - 12.06.2024 Професор

Процедура за заемане на академичната длъжност „професор“Професионално направление: ш. 3.8. ИкономикаНаучна специалност: „Икономика и управление (земеделие)“

Прегледай

Агробиоинститут - София

12.04.2024 - 12.06.2024 Професор

Процедура за заемане на академичната длъжност „професор“Професионално направление: ш. 4.3 Биологически наукиНаучна специалност: „Генетика“Кандидат: доц. д-р Николай Кирилов Христов

Прегледай

Агробиоинститут - София

20.03.2024 - 20.04.2024 Професор

Процедура за заемане на академичната длъжност „професор“Професионално направление: ш. 4.3 Биологически наукиНаучна специалност: „Генетика“

Прегледай

НЦЖЗ - Смолян

01.09.2023 - 01.10.2023 Професор

Процедура за заемане на академичната длъжност „професор“Професионално направление: 6.3 ЖивотновъдствоНаучна специалност: „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“

Прегледай

ИПАЗР „Никола Пушкаров“ – София

13.06.2023 - 13.07.2023 Професор

Процедура за заемане на академичната длъжност „професор“Професионално направление: 6.1 РастениевъдствоНаучна специалност: „Почвознание“

Прегледай

Институт по земеделие - Кюстендил

18.01.2023 - 18.02.2023 Професор

Процедура за заемане на академичната длъжност "професор"Професионално направление: 6.1 РастениевъдствоНаучна специалност: „Селекция и семепроизводство на културните растения ”

Прегледай

ЗИ – Стара Загора

14.12.2022 - 14.01.2023 Професор

Процедура за заемане на академичната длъжност „професор“Професионално направление: 6.3 ЖивотновъдствоНаучна специалност: „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“

Прегледай

Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян

24.10.2022 - 24.11.2022 Професор

Процедура за заемане на академичната длъжност "професор"Професионално направление: 6.1 РастениевъдствоНаучна специалност: „Овощарство”

Прегледай