ас. д-р инж. Йовчо Георгиев Кочев

27.01.2021 - 28.02.2021 Доцент

Институт по тютюна и тютюневите изделия - МарковоПроцедура за заемане на академичната длъжност "доцент"Професионално направление: 5.1 Машинно инженерствоНаучна специалност: “Механизация и електрификация на растениевъдството”

Прегледай

гл. ас. д-р Маргарита Христова Дочева

16.10.2020 - 16.11.2020 Доцент

Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково Процедура за заемане на академичната длъжност "доцент"Професионално направление: 5.12 Хранителни технологииНаучна специалност: „Технология на биологично активните вещества”

Прегледай

гл. ас. д-р Ивайла Недялкова Динчева

30.07.2020 - 30.08.2020 Доцент

Агробиоинститут - СофияПроцедура за заемане на академичната длъжност "доцент"Професионално направление: 4.3. Биологически наукиНаучна специалност: „Биологично активни вещества”

Прегледай

Гергана Славова Кунчева

23.07.2020 - 23.08.2020 Доцент

ИПАЗР „Никола Пушкаров“ - София Процедура за заемане на академичната длъжност "доцент"Професионално направление: 6.1. РастениевъдствоНаучна специалност: “ Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея )”

Прегледай

Ирена Аспарухова Голубинова

14.05.2020 - 14.06.2020 Доцент

Институт по фуражните култури – ПлевенПроцедура за заемане на академичната длъжност "доцент"Професионално направление: 6.1. РастениевъдствоНаучна специалност: “Селекция и семепроизводство на културните растения”

Прегледай

Ана Миленова Добрева

12.02.2020 - 12.03.2020 Доцент

ИРЕМК - КазанлъкПроцедура за заемане на академичната длъжност "доцент"Професионално направление: 5.12. Хранителни технологииНаучна специалност: „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните...

Прегледай

Гл. ас. д-р Йовко Кирилов Дюлгерски

17.09.2019 - 17.10.2019 Доцент

ИТТИ - Марково Процедура за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ".Професионално направление: 6.1. РастениевъдствоНаучна специалност: “Селекция и семепроизводство на културните растения

Прегледай

Гл. ас. д-р Емил Стойчев Василев

16.09.2019 - 16.10.2019 Доцент

ИЦ - КнежаПроцедура за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ".Професионално направление: 6.1. РастениевъдствоНаучна специалност: “Селекция и семепроизводство на културните растения”

Прегледай