гл. ас. д-р Светослав Малчев Малчев

21.08.2023 - 21.09.2023 Доцент

Институт по овощарство - ПловдивПроцедура за заемане на академичната длъжност „доцент“Професионално направление: 6.1 РастениевъдствоНаучна специалност: „Селекция и семепроизводство на културните растения“

Прегледай

гл. ас. д-р Цветелина Маргаритова Димитрова-Христова

14.06.2023 - 14.07.2023 Доцент

ИПЖЗ - Троян Процедура за заемане на академичната длъжност "доцент"Професионално направление: 5.12 Хранителни технологииНаучна специалност: „Технология на млякото и млечните продукти“.

Прегледай

гл. ас. д-р Станко Димитров Станев

14.06.2023 - 14.07.2023 Доцент

ИРЕМК - КазанлъкПроцедура за заемане на академичната длъжност „доцент“Професионално направление: 6.1 РастениевъдствоНаучна специалност: „Селекция и семепроизводство на културните растения“

Прегледай

гл. ас. д-р Теодора Милкова Михова-Чавдарова

02.06.2023 - 02.07.2023 Доцент

ИПЖЗ - Троян Процедура за заемане на академичната длъжност "доцент"Професионално направление: 6.1 РастениевъдствоНаучна специалност: „Овощарство ”

Прегледай

гл. асистент д-р Гергана Йорданова Марчева

22.05.2023 - 22.06.2023 Доцент

ЗИ - ШуменПроцедура за заемане на академичната длъжност „доцент“Професионално направление: 6.3 ЖивотновъдствоНаучна специалност: „Свиневъдство“

Прегледай

гл. асистент д-р Мариета Костадинова Нешева

05.05.2023 - 05.06.2023 Доцент

Институт по овощарство - ПловдивПроцедура за заемане на академичната длъжност „доцент“Професионално направление: 6.1 РастениевъдствоНаучна специалност: „Селекция и семепроизводство на културните растения ”Кандидат: гл. асистент д-р Мариета Костадино...

Прегледай

гл. асистент д-р Емил Иванов Димитров

02.03.2023 - 02.04.2023 Доцент

ИПАЗР „Никола Пушкаров“ – София Процедура за заемане на академичната длъжност „доцент“Професионално направление: 6.1 РастениевъдствоНаучна специалност: „Почвознание“

Прегледай

гл.ас. д-р Станислава Славчова Димитрова

15.02.2023 - 15.03.2023 Доцент

ИЗ- Кюстендил Процедура за заемане на академичната длъжност „доцент“Професионално направление: 6.1 РастениевъдствоНаучна специалност: „Селекция и семепроизводство на културните растения“

Прегледай