По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 09 – 13 октомври 2023 година, доц. д-р Павлина Христакиева, гл. ас. д-р Николай Иванов и ас. Иван Славов от Земеделски институт – Стара Загора осъществиха мобилност с цел обучение във Френско-б...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 13 – 19 септември 2023 година, доц. д-р Теодора Михова-Чавдарова от Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян осъществи мобилност с цел преподаване в Агробиологически факултет на...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 10 – 14 юли 2023 година, гл. ас. д-р Евгения Ачкаканова от Институт по животновъдни науки – Костинброд осъществи мобилност с цел обучение в Научно-практически институт по биотехнологии в живот...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 04 – 08 септември 2023 година, гл. ас, д-р, инж. Мария Иванова и доц. д-р инж. Весела Петрова-Браничева от ИПАЗР “Н. Пушкаров“- София осъществиха мобилност с цел обучение в Научноизследователс...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 25 – 29 септември 2023 година, гл. ас. д-р Божидар Кьосев от ИРГР „Константин Малков“-Садово осъществи мобилност с цел обучение в Институт по селекция и аклиматизация на растенията – национален...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 18 – 22 септември 2023 година, гл. ас. д-р Красимир Великов от Земеделски институт – Стара Загора осъществи мобилност с цел обучение в Университет „18 март Чанаккале”, Република Турция.По време...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 25 – 29 септември 2023 година, гл. ас. д-р Милена Митова от ИПАЗР „Никола Пушкаров“ - София осъществи мобилност с цел обучение в Университет Яманаши, Кофу, Япония.По време на мобилността беше п...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 25 – 29 септември 2023 година, гл. ас. д-р София Петрова от ИРГР „Константин Малков“-Садово осъществи мобилност с цел обучение в Генетична банка за растителни генетични ресурси „Mihai Cristea“,...

Прочети