По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 13 – 17 ноември 2023 година, доц. д-р Наталия Петровска, доц. д-р Мима Илчовска и доц. д-р Валентина Вълкова от Институт по царевицата – Кнежа, заедно с Динка Костова от Централна администрация...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 20 – 24 ноември 2023 година, проф. д-р Виолета Божанова, проф. д-р Елена Тодоровска, Нина Йолова и инж. Мария Юнакова от Централна администрация на Селскостопанската академия осъществиха мобил...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 06 – 10 ноември 2023 година, Цветелина Добрева от Институт по земеделие – карнобат осъществи мобилност с цел обучение във Факултет по агробиотехнологически науки към Университет „Йосип Юрай Щр...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 30 октомври – 03 ноември 2023 година, ас. д-р Антон Сотиров от Институт по земеделие – Кюстендил осъществи мобилност с цел обучение във Факултет по земеделие и ветеринарна медицина към Универс...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 23 – 27 октомври 2023 година, доц. д-р Ивайла Динчева и доц. д-р Илиян Баджаков от Агробиоинститут - София осъществиха мобилност с цел обучение в Химическия факултет към Университета Сапиенца, Р...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 17– 21 октомври 2023 година, гл. ас. д-р Георги Георгиев от Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево осъществи мобилност с цел обучение в Аграрния факултет към Университета „Намик Кем...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 16 – 20 октомври 2023 година, гл. ас. д-р Илиана Лазова-Борисова от Институт по криобиология и хранителни технологии – София осъществи мобилност с цел обучение в Изследователски институт, Рим, ...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 09 – 13 октомври 2023 година, ас. Цветелина Тодорова от Институт по животновъдни науки – Костинброд осъществи мобилност с цел обучение в Департамент по ветеринарна медицина и науки за животните,...

Прочети