В периода 08-12.04.2019 г. проф. Живко Кръстанов и доц. д-р Теодора Ангелова от Земеделски институт, гр. Стара Загора взеха участие в програма Еразъм+ като преподаватели в Института по животновъдство в Скопие, Северна Македония.Доц. Ангелова предста...

Прочети

В периода 08-12.04.2019 г. гл. ас. д-р Николай Нейков от Института по растителни генетични ресурси „К. Малков“, гр. Садово се обучава по Програма „Еразъм+“ в Университета по природни науки, гр. Прага, Чехия.Гл. ас. Нейков се запозна с дейността на к...

Прочети

В периода 02-06.04.2019 г. проф. Стайка Лалева, проф. Магдалена Облакова, доц. Павлина Христакиева, ас. Васил Василев, ас. Даниела Митева и ас. Николай Иванов от Земеделски институт, гр. Стара Загора бяха на обучение в Университета на Падуа в Италия....

Прочети

В периода 09-13.04.2019 г. проф. д-р Митко Лалев, проф. Йовка Попова, ас. Тотьо Колев и ас. Евгени Видев от Земеделски институт, гр. Стара Загора осъществиха мобилност по програма Еразъм+ в ITAVI, Франция.Учените бяха запознати с изготвения от екипа...

Прочети

В периода 06 - 10.05.2019 г. проф. д-р инж. Теодора Попова от Института по животновъдни науки, гр. Костинброд осъществи мобилност по програма „Еразъм“+ в Центъра по технология на месото, намиращ се в гр. Оуренсе, Испания.Учените в Центъра разполагат ...

Прочети

В периода 11-15.03.2019 г. проф. д-р Иванка Митова и инж. Емил Димитров от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ бяха на обучение в Техническия университет, гр. Вилдау, Германия.По време на обучението български...

Прочети

В периода 07-13.04.2019 г. доц. д-р Цветана Харизанова - Методиева от Института по животновъдни науки, гр. Костинброд осъществи мобилност по Програма „Еразъм+“ в Университета по агрономически науки и ветеринарна медицина, гр. Букурещ, Румъния.Обучени...

Прочети

В началото на месец април тази година доц. д-р Златина Ур и д-р Евгени Димитров от Института по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – гр. Садово осъществиха мобилност в Аграрния факултет на Егейския университет, гр. Измир, Турция. Факултетът е ...

Прочети