В периода 03-07.05.2019 г. ас. Михаела Михайлова от Институт по аграрна икономика – София се обучава по програма „Еразъм+“ в Институт по аграрна икономика – Будапеща.Ас. Михайлова беше запозната от д-р Норберт Потори с историята, структурата и изсле...

Прочети

В периода 21-25.06 2019г. доц. д-р Станимир Енчев, доц. д-р Веселин Дочев, доц. д-р Геновева Стайкова от Земеделски институт – Шумен и ст. експерт Диана Тодорова от ИПЗЖ-Троян се обучаваха по програма „Еразъм+“ в Agricultural Research Ltd., Троубско,...

Прочети

В периода 17-21.06 2019г. доц. д-р Дарина Димова и доц. д-р Милка Димитрова-Донева от Институт по земеделие- Карнобат се обучаваха по програма „Еразъм+“ в Научния център по селекция на растенията към Тракийски университет - Одрин, Република Турция. В...

Прочети

В периода 19-23.08 2019г. гл. ас. д-р Гергана Кунчева от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“се обучава по програма „Еразъм+“ в Хелзинкския университет, Финландия. Д-р Кунчева бе приета от доц. Мари Пихлати...

Прочети

В периода 17-21.06 2019г. ас. Галин Гинчев, ас. Гергана Иванова-Ковачева, Невин Марям, Димчо Недялков от ИЗС „Образцов чифлик“ - Русе се обучаваха по програма „Еразъм+“ в университета Улудаг, гр. Бурса, Република Турция. Мобилността започна със срещ...

Прочети

В периода 11-17.06 2019г. доц. д-р Галина Михова, доц. д-р Ваня Иванова, агроном Йорданка Бакларова и агроном Стиляна Великова от Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево посетиха по програма „Еразъм+“ Училището за земеделска техника към Деп...

Прочети

В периода 10-14.06 2019г. проф. д-р Вилиана Василева и гл. ас. д-р Ина Стойчева-Мавровска от Институт по фуражните култури – Плевен бяха на посещение в Научно-изследователски център по растениевъдство, Тракийски Университет, гр. Одрин, Република Ту...

Прочети

В периода 2-6 септември 2019 се проведе преподавателски обмен по програма „Еразъм +“ на учени и персонал от Катедрата по аграрни науки, екология и хранителни технологии на Университета в Перуджа, Италия и Селскостопанската академия. На посещение в ...

Прочети