В периода 07-13.04.2019 г. доц. д-р Цветана Харизанова - Методиева от Института по животновъдни науки, гр. Костинброд осъществи мобилност по Програма „Еразъм+“ в Университета по агрономически науки и ветеринарна медицина, гр. Букурещ, Румъния.Обучени...

Прочети

В началото на месец април тази година доц. д-р Златина Ур и д-р Евгени Димитров от Института по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – гр. Садово осъществиха мобилност в Аграрния факултет на Егейския университет, гр. Измир, Турция. Факултетът е ...

Прочети